Sunday, October 02, 2005

നമ്മൾ മറന്ന ഗാന്ധിജി

ഒരു പ്രാവാസി ഇന്ത്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കു, എനിക്കു തോന്നി ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ്‌ ബ്ലൊഗിൽ ഗാന്ധി മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ചാവാം എന്ന്.
നന്മ, അഹിംസ എന്നിവ ഒക്കെ ഒരു ഓർമ മാത്രമായീ അവശേഷിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇതാ ഒരു ഗാന്ധി ജയന്തി കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നു.(ചിലർ ഇതു അറിഞ്ഞതു, റ്റി.വി. ചാനുലുകാർ നാട്ടിലെ അവധി ദിനം മുതൽ എടുക്കാൻ ഇടക്കു ഇടക്കു “ഒക്ടോ. 2, ഗാന്ധി ജയന്തി ദിന പരിപാടികൾ“എന്നു ആയിരം തവണ മുറവിളികൂട്ടീയപ്പോൾ ആവാം.)
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആൽത്മാവും, പിന്നെ രാഷ്ട്രപിതാവും ആയിതീർന്ന ഗാന്ധിജി, കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴിക്കിൽ, പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഒരു വിഷയവും, ഗവൺമേന്റ്‌ സൌധങ്ങളുടെ മുഖ്യ കവാടത്തിലെ ഒരു അലങ്കാര പ്രതിമയുമായി മാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നു എനിക്കു ചിലപ്പോ തോന്നറുണ്ട്‌. പുതിയ തലമുറക്കും ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവു ഒരു പക്ഷെ ഇതു തന്നെ ആവാം. വീട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശനൊ, മുത്തശ്ശിയോ ഇല്ലാത്ത കുറവുാണു ഇതു എന്നും എനിക്കു തോന്നായ്കയില്ല.
ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യ, പാവപ്പെട്ടന്റെയും കർഷകന്റെയും ഇന്ത്യ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആത്മാവുള്ള ഇന്ത്യ ഒക്കെ, നമുക്കു കൈവിട്ടു പൊയിരിക്കുന്നു. സമധാനം വിദൂരമായ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കുന്നു. എങ്ങും കാലുഷ്യം, മത വർഗീയ കലാപങ്ങൾ, വിഘടന വാദം, ചിദ്രങ്ങൾ, യുധ്ദം എന്നിവ മാത്രം. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവു കീറി മുറിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു, നോവുന്നു, കണ്ണീരൊലിക്കുന്നു. മനുഷ്യ തലകൾ സ്വത്തുകൾക്കും, മറ്റു ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ വ്യർത്ഥ വ്യാമോഹങ്ങൾക്കുമായി അറ്റു വീഴുന്നു ഇവിടെ. ഒരു പക്ഷെ എവിടെയൊ ഇരുന്നു ആ മഹാത്മാവിന്റെ ആത്മാവു കണ്ണീർ വാർക്കുന്നുണ്ടാവും. ആത്മാവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ആർകെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ആ കണ്ണീരിന്റെ ചൂടു നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പതിയണ്ടേ? ആ കണ്ണീരു നമ്മള്ളോടു ചോദിക്കുന്നില്ലേ നേടിയ സ്വതന്ത്ര്യം കൊണ്ടു നമ്മൾ എന്തു ചെയ്ടു എന്നു? വീഴിത്തിയിട്ട തലകളുടെ എണ്ണം കാട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയോ?
അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നൊക്കെ നമ്മടെ തലസ്താനത്തു, ശീതികരിച്ച മുറിയിൽ ഇരുന്നു കോള കുടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊഴുപിച്ചു, സൂത്രത്തിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ചീട്ടു മാത്രം കൈയിൽ പിടിച്ചു, ഭരണം നിങ്ങൾ ആയിക്കോ എന്നല്ലേ മറ്റു ബഹുദേശ കുത്തക മുതലാളികളുമായീ കരാറിൽ ഒപ്പിടൂമ്പോൾ പറയുന്നതു നമ്മുടെ രാഷ്ടീയ് നേതാക്കന്മാർ?
സമാധന പൂർണമായ ഐശ്വര്യ പൂർണമായ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്‌, പരീക്ഷിച്ചു, തോൽ-വി നുണയുമ്പോൾ “ഇന്ത്യ“ എന്ന രോഗിക്കു നമ്മൾ, അസുഖം അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ചികിൽസ ചെയ്ത അവസ്ത ആവുന്നു. പിന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതു, ഒരു പക്ഷെ അവസ്ഥ മാറിയാലൊ എന്നു കരുതി, വീണ്ടും നമ്മളെ പിഴിഞു, ഒരു ഇലക്ഷൻ തട്ടികൂട്ടി നടത്തി, ചിലർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും അറിയുന്നു, ഇന്ത്യക്കു കോളറ മാറി, ക്യാൻസർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്!!!
ഒരു ഒറ്റപെട്ട ചിന്തകൊണ്ടൊന്നും രാജ്യം രക്ഷപെടുകയോ,നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കുകയൊ, സഹോദരികൾ മാനഭംഗപെടതിരിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ലാ എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവു എനിക്കില്ലാതില്ലാ, എങ്കിലും, ഒരു സമാനഹൃദയമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്ംക്കു ഒരുപാടു ചെയ്യാൻ ആവില്ലേ?
ഒന്നുമില്ലങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഗാന്ധിജി എന്നുള്ള ഒരു മഹവ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും,ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചുക്കാൻ അദ്ദെഹത്തിന്റെ കൈയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം “My Experiements with Truth“എന്ന ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥം എഴുതിട്ടുണ്ടെന്നും , അടുത്ത വേനൽ അവധിക്കു നിനക്കു വാ‍ങി തരാം എന്നെങ്കിലും കുറഞ്ഞ്‌ പക്ഷം നമുക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ?

24 Comments:

Blogger satheesh said...

കൊള്ളാം. അഭിമാനപൂരിതമാകുന്ന കുറിപ്പ്. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെയായിപ്പോയി....

1:35 PM  
Blogger വിശാല മനസ്കന്‍ said...

This comment has been removed by a blog administrator.

1:59 PM  
Blogger അതുല്യ said...

വായിച്ചവർക്കു നന്ദി,അഭിമാനo കൊണ്ടവർക്കും. പക്ഷെ, മതത്തേ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ടട്ടൊ വിശാല മനസ്സ്കക്കാ. അതു പടർന്നാൽ, അതു തീയായ്‌ മാറുകയും, പിന്നെ പടരുകയും, തീയായതു കൊണ്ടു അതിനു മതമോ, ഭാഷയോ അറിയാത്തതു കൊണ്ടും, അതിനെ, "തീ സാറെ" എന്നോ, "മിസ്റ്റർ തീ എന്നോ" ഒക്കെ വിളിച്ചാലും, എല്ലാം തീർത്തു, എരിച്ചു ചാമ്പൽ ആക്കിയേ അടങ്ങൂ. നമുക്കു മതം വച്ചുള്ള കളി ബ്ലൊഗിൽ വേണ്ട.(ലാഭം ഇല്ലലോ). അതു കൊണ്ടു ദയാവായീ മാമ്പഴം എറിഞ്ഞു വീഴ്തുമ്പോൾ കിളി കൂടെ ചിറകൊടിഞ്ഞു വീഴാതെ നോക്കുക.

2:21 PM  
Blogger അതുല്യ said...

This comment has been removed by a blog administrator.

2:21 PM  
Blogger വിശാല മനസ്കന്‍ said...

യ്യോ.. അങ്ങിനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാമോ ഇത്‌. ഔസേപ്പുണ്യാളന്റെ മുൻപിലൂടെ കുരിശു വരക്കാതെ ഒരിക്കൽ പോലും കടന്നുപോകാത്ത ഞാൻ ഒരു 'കുഞ്ഞുതമാശയിൽ' കൂടുതൽ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

2:37 PM  
Blogger ചില നേരത്ത്.. said...

അതുല്യ..
ആ കമന്റ്‌ delete ചെയ്തത്‌ നന്നായി..എവിടെയോ കല്ല് കടിച്ചപോലെ..വിശാലമനസ്കാ..പല കമന്റുകളും പല ബ്ലോഗുഗളിൽ നിന്നും delete ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ വിഷമിക്കേണ്ട..
-ഇബ്രു-

3:03 PM  
Blogger വിശാല മനസ്കന്‍ said...

കൂടുതൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട എന്നുവച്ച്‌ ഞാൻ തന്നെയാണത്‌ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്തത്‌. എനിവേ, സോറി.

3:12 PM  
Blogger അതുല്യ said...

ഞാൻ ഒരു 'കുഞ്ഞുതമാശയിൽ' ഉദ്ദേശിച്ചാണു പാറഞതു, “മാമ്പഴം എറിഞ്ഞു വീഴ്തുമ്പോൾ കിളി കൂടെ ചിറകൊടിഞ്ഞു വീഴാതെ നോക്കുക“ എന്നു. സാരമില്ലാ. തമാശ എനിക്കു മനസ്സിലായീ.

3:15 PM  
Blogger കലേഷ്‌ കുമാര്‍ said...

അതുല്യ ചേച്ചി, നന്നായി! വിഷയം വളരെ സീരിയസ്സാണ്.
എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ഗാന്ധിജയന്തിദിനാശംസകൾ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കാക്കകൾ ‌‌“ഡാഷ്” ചെയ്ത് നാശമാക്കിയ ഗാന്ധിപ്രതിമകളെല്ലാം ഇന്നലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് നമ്മുക്ക് സന്തോഷിക്കാം!

ഒരു ചെറിയ തമാശ പറഞ്ഞോട്ടേ? ഇത് തമാശയായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ! കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഓർമ്മ :

മഹാത്മാ ഗാന്ധി
പുഴയിൽ പോയി നീന്തി
മണ്ണിൽ പോയി പൂന്തി
ഞാൻ പോയി മാന്തി
നോക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി!

4:13 PM  
Blogger ചില നേരത്ത്.. said...

അതുല്യ..
പോസ്റ്റ്‌ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു.ഓർമകൾ പുതുക്കുവാനുപകരിച്ചു. ടി വിയിൽ ഗാന്ധിജയന്തി പരിപാടികളെ കുറിച്ച്‌ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പതിവില്ലായ്മ തോന്നി. ഒക്ടോബർ 2 ഇക്കുറി ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് പിന്നീട്‌ ആണ്‌ മനസ്സിലായത്‌.
-ഇബ്രു-

4:25 PM  
Blogger സു | Su said...

അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വാക്കുകൾ നന്നായി. എന്തു വികസനവും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്നതാ നല്ലത്.

10:54 PM  
Blogger പാപ്പാന്‍‌/mahout said...

My Experiments വാങ്ങിക്കൊടുത്താലും ഒട്ടുമിക്കവാറും കുട്ടികൾ അതു വായിക്കുവാനോ, അതു വായിച്ച്തുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരാളെൻകിലും ഒരു ഗാന്ധിയനാകാനോ പോകുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റി കുട്ടികൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെൻകിൽ കുറച്ചുകൂടി light ആയ എന്തെൻകിലുമാകും നല്ലത്. (ഒരു കാര്യം കൂടി -- ടി പുസ്തകം (Experiments) സൌജന്യമായി വെബ്-ൽ കിട്ടും)

8:33 AM  
Blogger viswaprabha വിശ്വപ്രഭ said...

test

12:25 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

ninest123 09.28
oakley sunglasses, jordan shoes, ugg boots, louis vuitton, michael kors outlet, louboutin outlet, polo ralph lauren outlet, louis vuitton outlet, prada outlet, tiffany and co, nike air max, cheap oakley sunglasses, longchamp outlet, louboutin, ray ban sunglasses, louis vuitton, michael kors, burberry, louboutin shoes, ugg boots, prada handbags, louis vuitton outlet, uggs on sale, longchamp, longchamp outlet, tory burch outlet, chanel handbags, ugg boots, replica watches, nike air max, gucci outlet, ray ban sunglasses, christian louboutin outlet, tiffany jewelry, burberry outlet online, michael kors outlet, nike outlet, nike free, michael kors outlet, michael kors outlet, louis vuitton, polo ralph lauren outlet, ugg boots, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, michael kors outlet, replica watches, oakley sunglasses

6:13 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

nike roshe, vans pas cher, true religion jeans, longchamp pas cher, ray ban uk, lacoste pas cher, nike air max, michael kors, kate spade handbags, mulberry, air max, nike free, coach outlet, true religion outlet, north face, nike air max, lululemon, coach factory outlet, air jordan pas cher, nike air max, hollister, michael kors, true religion jeans, true religion jeans, hogan, north face, ray ban pas cher, sac longchamp, burberry, michael kors, oakley pas cher, ralph lauren pas cher, nike blazer, air force, hermes, michael kors, abercrombie and fitch, coach outlet, timberland, louboutin pas cher, vanessa bruno, converse pas cher, hollister pas cher, nike roshe run, new balance pas cher, coach purses, tn pas cher, sac guess, nike free run uk, ralph lauren uk, kate spade outlet

6:14 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

nfl jerseys, bottega veneta, giuseppe zanotti, birkin bag, insanity workout, mont blanc, vans shoes, gucci, converse, oakley, hollister, louboutin, celine handbags, beats by dre, nike air max, hollister, jimmy choo shoes, instyler, wedding dresses, north face outlet, reebok shoes, soccer shoes, baseball bats, asics running shoes, chi flat iron, hollister, nike air max, nike roshe, mac cosmetics, longchamp, ferragamo shoes, abercrombie and fitch, herve leger, new balance, ghd, iphone 6 cases, converse outlet, nike huarache, lululemon, p90x workout, vans, soccer jerseys, mcm handbags, ralph lauren, babyliss, valentino shoes, nike trainers, timberland boots, ray ban, north face outlet, moncler

6:16 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

juicy couture outlet, links of london, ugg,uggs,uggs canada, sac louis vuitton pas cher, moncler, moncler outlet, pandora charms, canada goose outlet, karen millen, canada goose, lancel, canada goose, swarovski, ugg boots uk, ugg pas cher, hollister, montre pas cher, moncler, canada goose uk, doke gabbana outlet, michael kors handbags, coach outlet, louis vuitton, michael kors outlet, replica watches, doudoune canada goose, louis vuitton, canada goose outlet, moncler, toms shoes, wedding dresses, barbour jackets, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski crystal, barbour, moncler, thomas sabo, marc jacobs, moncler, louis vuitton, louis vuitton, canada goose, moncler, pandora jewelry, pandora jewelry, pandora charms, supra shoes, canada goose, juicy couture outlet, bottes ugg, michael kors outlet online
ninest123 09.28

6:19 AM  
Blogger dong dong said...

201510.14dongdong
ugg boots
ray-ban sunglasses,ray ban sunglasses,ray bans,rayban,ray ban wayfarer,raybans,ray ban glasses,ray ban aviators,ray ban clubmaster,ray ban eyeglasses,cheap ray bans,ray bans sunglasses,ray ban aviator,ray bands,fake ray bans,ray ban prescription glasses,ray ban outlet,ray ban canada,ray ban sunglasses sale,ray ban sale
Outlet Michael Kors Sale Online
coach outlet store online
ray-ban wayfarer
ugg boots
Louis Vuitton Belts On Sale
michael kors bags
Hollister Tees for Men
Coach Factory Outlet Clearance
Ralph Lauren Polo Shirts Clearance
ugg boots sale
Christian Louboutin Outlet Sale Cheap Online
Abercrombie and Fitch Store
Michael Kors Designer Handbags Outlet Online
coach factory outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet
louis vuitton
michael kors outlet
Ugg Boots Outlet Clearance,Cheap Uggs On Sale Discount For Women
louis vuitton outlet stores
uggs clearance
ugg boots for women
Louis Vuitton Outlet Mall Store
louis vuitton handbags
michale kors outlet
michael kors bags

2:16 PM  
Blogger Minko Chen said...

the north face outlet
nike air huarache
ugg outlet uk
air jordan 4
canada goose outlet
oakley sunglasses
discount ugg boots
coach outlet store
nike air huarache
ray-ban sunglasses
air max 2014
ysl outlet
nike running shoes
ferragamo outlet
louis vuitton handbags outlet
wellensteyn outlet
michael kors outlet
nike air max uk
thomas sabo outlet
barbour jackets
1203minko

7:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

2016-4-20 xiaozhengm
air jordan retro
nike air max
ray ban sunglasses
nike nfl jerseys
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
nike air huarache
michael kors outlet
toms shoes
abercrombie & fitch
gucci shoes
ugg boots
coach outlet
true religion
louis vuitton outlet
air jordans
fitflops sale clearance
ray ban outlet
coach factorty outlet
nike roshe run
hollister clothing
hollister outlet
oakley vault
coach factorty outlet
toms shoes
michael kors outlet
hollister clothing store
toms shoes
air jordan pas cher
beats wireless headphones
louis vuitton outlet
nike uk
coach factory outlet
north face outlet
kate spade
ray ban sunglasses
beats headphones
cheap oakley sunglasses

5:51 AM  
Blogger Liu Liu said...

The Seahawks and Cardinals Nike Air Max 90 played to a messy 6-6 tie in Sunday night’s matchup. Their tie marks the first time wholesale nfl jerseys since the NFL instituted overtime in 1974 that two teams have played Nike Air Max 2015 Shoes to a 6-6 tie, and it also marks the Nike Roshe Run lowest-scoring tie in NFL Jerseys the overtime era.

The Cardinals seem to have a history Nike Free Run with the cheap nfl jerseys 6-6 tie dating back to their time in St. Louis, however, nfl jerseys store as ESPN’s stats team pointed out.

6:53 PM  
Blogger Stjsrty Xtjsrty said...

zzzzz2018.5.24
moncler jackets
dsquared
moncler online outlet
valentino shoes
coach outlet online
nike outlet
michael kors uk
coach outlet
polo ralph lauren
louboutin shoes

5:03 AM  
Blogger Stjsrty Xtjsrty said...

zzzzz2018.6.30
coach outlet online
fitflops shoes
jordan shoes
salomom shoes
jimmy choo outlet
ugg boots
coach outlet online
pandora jewelry
canada goose outlet
polo ralph lauren

9:55 AM  
Blogger Stjsrty Xtjsrty said...

zzzzz2018.7.5
pandora charms outlet
pandora charms
polo ralph lauren
moncler
moncler jackets
fitflops sale clearance
coach factory outlet
ugg boots clearance
golden goose
canada goose jackets

12:23 PM  

Post a Comment

<< Home