Saturday, May 10, 2008

ബാല്‍ക്കണി കണി

ഫ്ലാറ്റിലെത്തി ബാല്‍ക്കണി തുറന്നപ്പോഴ്, 2 കൊല്ലം മുമ്പ് വച്ചിട്ട് പോയ ചെടികളില്‍ ചിലപ്പോഴ് മാത്രം സ്നേഹം തോന്നി വീട് വൃത്തിയാക്കിരുന്ന ചിന്നമ്മ വെള്ളം തളിച്ച് പരിപോഷിച്ച് പോന്നു. ഈ വെള്ളം ചിതറലില്‍ ചിലത് തളര്‍ന്നും, മറ്റുള്ളവ പിടിച്ചും നിന്നും. മഴ കാരണമാവും, ഇറ്റിയിറ്റ് വീഴുന്ന തുള്ളികള്‍ നക്കിയെടുത്ത് മണിപ്ലാന്റ് മാത്രം തഴച്ച് വളര്‍ന്ന്, ബാല്‍ക്കണിയില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നു. അല്പം മരപ്പണിക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴ്, അവരു പറഞു, ഈ പടര്‍പ്പ് ഈ കുടുസ്സ് ബാല്‍ക്കണിക്ക് തടസ്സം തന്നെ, അല്പം ചെട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് ഒരു വലിയ പ്രയത്നം തന്നെയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണു, അപ്പു ചിരട്ട പോലെ വട്ടത്തിലുള്ള കുഞി കൂട് കണ്ടത്. ഒരു കുഞിവട്ടത്തിലുള്ള ഏത് ആര്‍ക്കിട്ടെക്കിനേം വിസ്മയപെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്. ഒന്ന് കൂട് എത്തി നോക്കിയപ്പോഴ്, അതിലു രണ്ട് കുഞ് മുട്ട. അല്പം നേരം എല്ലാരും തിരിച്ച് പോന്നു. ബഹളം ഒന്ന് അടങ്ങിയപ്പോഴ്, ഒരു ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ള കിളി കൂട്ടില്‍ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ പലകാരണങ്ങളാലും മരപ്പണി മുടങ്ങി. കിളിയും കൂടും മണിപ്ലാന്റിനും സൌഖ്യം. എന്നും പല നേരങ്ങളിലും കിളി വന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. കീ.. ക്കീന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നമ്മളെ വിളിക്കും. അത് എന്തിനാണെന്ന് വച്ചാല്‍, ഞാന്‍ വന്ന്നിരിയ്ക്കുന്നു, ബാല്‍ക്കണി അടച്ച് എനിക്ക് പ്രൈവസി തരൂന്ന്. ഓഹ് ശരി കിളിയേ, നീ സ്വസ്ഥമായിട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിയ്ക്കൂ വിരിയിയ്ക്കു.


പണിക്കാരു പറയുന്നു, ചട്ടിയോടേ മാറ്റിയിട്ട് വള്ളികള്‍ പുറത്തിട്ടാല്‍, കിളി അവിടെ വന്നോളുമ്മ്, പണി കഴിയുമ്പോഴ് തിരികെ എത്തിയ്ക്കാമെന്ന്. ഇന്നലെ എല്ലാംകൂടി മാറ്റി, അപ്പറ്രത്തേ വീട്ടീലെ ബാല്‍ക്കണിയിലു വച്ചു. വള്ളികള്‍ പുറത്തിട്ട് കൂട് അല്പം കാട്ടി കൊടുത്ത് കിളിയ്ക്ക്. സുഖം സൌഖ്യം. ചുവന്ന ചുണ്ടന്‍ അല്പം പരിഭവം കാട്ടിയെങ്കിലും, എല്ലാം ബാക്ക് റ്റു നോര്‍മല്‍!
25 Comments:

Blogger മലബാറി said...

ചേച്ചീ..
എന്നും കിളി വിളിച്ചുണര്‍ത്തെട്ടെ.

7:44 AM  
Blogger തോന്ന്യാസി said...

ആ ബാല്‍ക്കണി എനിക്ക് തരുമോ? ബാല്‍ക്കണി മാത്രം......

10:50 AM  
Blogger തോന്ന്യാസി said...

This comment has been removed by the author.

10:50 AM  
Blogger ബയാന്‍ said...

എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്.തോന്ന്യാസീ‍...

1:38 PM  
Blogger rathisukam said...

ഫ്ലാറ്റിലെത്തി ബാല്‍ക്കണി തുറന്നപ്പോഴ്, 2 കൊല്ലം മുമ്പ് വച്ചിട്ട് പോയ ചെടികളില്‍ ചിലപ്പോഴ് മാത്രം സ്നേഹം തോന്നി വീട് വൃത്തിയാക്കിരുന്ന ചിന്നമ്മ വെള്ളം തളിച്ച് പരിപോഷിച്ച് പോന്നു. ഈ വെള്ളം ചിതറലില്‍ ചിലത് തളര്‍ന്നും, മറ്റുള്ളവ പിടിച്ചും നിന്നും. മഴ കാരണമാവും, ഇറ്റിയിറ്റ് വീഴുന്ന തുള്ളികള്‍ നക്കിയെടുത്ത് മണിപ്ലാന്റ് മാത്രം തഴച്ച് വളര്‍ന്ന്, ബാല്‍ക്കണിയില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നു. അല്പം മരപ്പണിക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴ്, അവരു പറഞു, ഈ പടര്‍പ്പ് ഈ കുടുസ്സ് ബാല്‍ക്കണിക്ക് തടസ്സം തന്നെ, അല്പം ചെട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് ഒരു വലിയ പ്രയത്നം തന്നെയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണു, അപ്പു ചിരട്ട പോലെ വട്ടത്തിലുള്ള കുഞി കൂട് കണ്ടത്. ഒരു കുഞിവട്ടത്തിലുള്ള ഏത് ആര്‍ക്കിട്ടെക്കിനേം വിസ്മയപെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്. ഒന്ന് കൂട് എത്തി നോക്കിയപ്പോഴ്, അതിലു രണ്ട് കുഞ് മുട്ട. അല്പം നേരം എല്ലാരും തിരിച്ച് പോന്നു. ബഹളം ഒന്ന് അടങ്ങിയപ്പോഴ്, ഒരു ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ള കിളി കൂട്ടില്‍ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ പലകാരണങ്ങളാലും മരപ്പണി മുടങ്ങി. കിളിയും കൂടും മണിപ്ലാന്റിനും സൌഖ്യം. എന്നും പല നേരങ്ങളിലും കിളി വന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. കീ.. ക്കീന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നമ്മളെ വിളിക്കും. അത് എന്തിനാണെന്ന് വച്ചാല്‍, ഞാന്‍ വന്ന്നിരിയ്ക്കുന്നു, ബാല്‍ക്കണി അടച്ച് എനിക്ക് പ്രൈവസി തരൂന്ന്.

2:27 PM  
Blogger അനൂപ്‌ എസ്‌.നായര്‍ കോതനല്ലൂര്‍ said...

ചേച്ചി ആ ചിത്രങ്ങള്‍ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള
ഓര്‍മ്മകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു

7:35 PM  
Blogger ഏറനാടന്‍ (എസ്‌.കെ. ചെറുവത്ത്‌) said...

ചേച്ചീ, നാട്ടില്‍ സെറ്റില്‍ ആയല്ലേ.
“ഒരു ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ള കിളി കൂട്ടില്‍ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ പലകാരണങ്ങളാലും മരപ്പണി മുടങ്ങി“ അതെന്താ ഈ കിളി ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറില്‍ പോകാറുണ്ടോ? അതോ മരം കൊത്തിക്കിളിയാണോ?

9:19 PM  
Blogger lakshmy said...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍

4:12 AM  
Blogger ഹരിത് said...

കുഞ്ഞ്, കുഞ്ഞി, കുഞ്ഞു,കുഞ്ഞു്
kunjnj.....
ഭാവുകങ്ങള്‍!

10:22 PM  
Blogger അത്ക്കന്‍ said...

കൂട്ടിനിളംകിളി കുഞ്ഞാറ്റക്കിളി....കൂടും വെടിഞ്ഞിട്ട് പോകല്ലേ...

10:32 PM  
Blogger Sapna Anu B.George said...

മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള്‍.... ഞാന്‍ ഫ്ലിക്കറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് വരണം കേട്ടോ

11:26 AM  
Blogger ശ്രീ said...

അതുല്യേച്ചീ...
കുറേ നാളായി ബൂലോകത്തേയ്ക്ക് കാണാനില്ലല്ലോ.
:)

4:45 PM  
Blogger മനു said...

അരുമയാം കിളിക്കൂട്ടീലേക്കെത്തി നോക്കി നീ എന്തിനു മനുജൻ മഹാപാപിയോ സുന്ദരീ....

4:48 PM  
Blogger Kaippally കൈപ്പള്ളി said...

എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചിത്രം.
:(

10:18 AM  
Blogger Kaippally കൈപ്പള്ളി said...

പക്ഷികളുടെ കൂടും മുട്ടകളും എന്തുകൊണ്ടു് non-professionals ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല.

1) പക്ഷികളുടെ സ്വഭാവത്തേകുറിച്ചു് വിവരമില്ലാത്തവർ ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ telephoto lense ഇല്ലാത്ത കാമറയുമായി പോട്ടം പിടിക്കാൻ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞുകയറും.

2) ചിത്രം എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പക്ഷികളുടെ കുടു് പൂച്ചകൾക്കും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും കാട്ടികൊടുക്കും.

3) കൂടിന്റെ പരിസരത്തു് മനുഷ്യനു് കടന്നു കയറാൻ കഴിയും എന്നു് പക്ഷികളുടെ തള്ളക്ക് മനസിലായാൽ കൂടും മുട്ടകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും.

കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ

10:35 AM  
Blogger മൃദുല്‍ രാജ് /\ MRUDULAN said...

മാഡം അതുല്യ.. ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം. ഗൂഗിള്‍ സ്ഥീതി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയില്‍ താങ്കളെ പോലെയുള്ള " NON-PROFFESSIONAL" ആള്‍ക്ക്കാര്‍ എടുത്ത ഫോട്ടോ കുറ്റകരമാണ്. ഇനി പടം എടുക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ proffessional ആണോ non-proffessional ആണോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കുക . പുകയുടെയും ഓടുന്ന വണ്ടിയുടേയും പടം എടുക്കാന്‍ അറിയാമെങ്കില്‍ proffessional ആണ് കേട്ടോ..

എന്റെ പൊന്നു കൈപ്പള്ളി.. പാവങ്ങളായ ആള്‍ക്കരും ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെന്നെ.. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ കുഴഞ്ഞു പോകുമല്ലൊ.. (ഒരു പുസ്തകം കത്തിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്ര അപരാധം ഒന്നും ഇവര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു)

ഇത് മാറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ പോലീസ് പിടിക്കട്ടെ.. അയ്യട മനമേ ..തീപ്പെട്ടി കോലെ ..ഒരക്കുമ്പം കത്തും...ഊതുമ്പം കെടും...

2:39 PM  
Blogger Kaippally കൈപ്പള്ളി said...

മൃദുല്‍ രാജ് /\ MRUDULAN

തനിക്ക് സാമാന്യ വിവരമില്ലാത്തതു് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒനും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.

10:01 AM  
Blogger Sapna Anu B.George said...

കിളികളുടേ കളകളാരവം കേട്ടുണരാനുള്ള് ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ!!!!!

10:06 AM  
Blogger Kaippally കൈപ്പള്ളി said...

അനിയ മൃദുല്‍ രാജ്

professional എന്നുദ്ദേശിച്ചതു് ornithologistsനേയാണു്. അല്ലാതെ photographersനെ അല്ല. ഓടുന്ന വണ്ടിയും മാങ്ങാതൊലിയും നിന്റെയോക്കെ തിരുമോന്തായവും എടുക്കുന്നതുകണക്കല്ല മുട്ടവിരിയിക്കാൻ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടിന്റെ പടം എടുക്കുന്നതു്.

തനിക്ക് എന്നോടു് personal ആയി എന്തോ വിരോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നു് തോന്നുന്നു ഈ കലിപ്പ്. അതിനു് മരുന്നില്ല. വിരൊധികളുടെ നീണ്ട നിരതന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അനിയൻ ആദ്യം പോയി ലൈനിന്റെ backൽ നില്ക്കു.

ഇത്രയും എഴുതിയതിനു് അതുല്യയോടു ക്ഷമ ചോദിക്കട്ടെ.

10:11 AM  
Blogger മൃദുല്‍രാജ് said...

എന്റെ പൊന്നു കൈപ്പള്ളീ.. പേര്‍സണല്‍ ആയി ഒരു കലിപ്പുമില്ല. അതിന് നമ്മള്‍ തമ്മില്‍ ഒന്നിനും ഉടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാന്‍ ഒരു പടം പിടിക്കുന്നവനുമല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറ്റം പറയുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത അതുല്യക്കോ, അത് കണ്ട് കമന്റിട്ട മറ്റുള്ളവര്‍ക്കോ അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എടുക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചിത്രമാണെന്ന്. ഇത് വായിക്കാത്ത പലര്‍ക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല.

കൈപ്പള്ളി അക്കമിട്ടു നിരത്തിയതൊന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? " ഇന്നലെ എല്ലാംകൂടി മാറ്റി, അപ്പറ്രത്തേ വീട്ടീലെ ബാല്‍ക്കണിയിലു വച്ചു. വള്ളികള്‍ പുറത്തിട്ട് കൂട് അല്പം കാട്ടി കൊടുത്ത് കിളിയ്ക്ക്. സുഖം സൌഖ്യം. ചുവന്ന ചുണ്ടന്‍ അല്പം പരിഭവം കാട്ടിയെങ്കിലും, എല്ലാം ബാക്ക് റ്റു നോര്‍മല്‍! ഇത് അതുല്യ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

"professional എന്നുദ്ദേശിച്ചതു് ornithologistsനേയാണു് " അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എനിക്ക് ആ കമന്റ് ഇടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ കരുതി ആ ഫോട്ടൊ എടുത്ത അതുല്യായുടെ proffessionalism ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന്.
ക്ഷമിക്കൂ ചേട്ടാ..

12:46 PM  
Blogger dong dong said...

201510.14dongdong
fitflops sale clearance
michael kors outlet
nike air max 90
football jerseys cheap
ugg boots
michael kors outlet
ralph lauren
michael kors outlet online
ugg outlet
mihchael kors bag
Michael Kors Handbags Clearance Outlet
cheap uggs
celine bags
michael kors uk
ugg boots
Montblanc Pen Refills Outlet
Authentic Louis Vuitton Bags Discount
coach outlet
ralph lauren uk
coach outlet
Air Jordan 6 Champagne Bottle
Designer Louis Vuitton Handbags Outlet
Michael Kors Outlet Online Deals Huge
Nike Kobe Bryant Basketball Shoes
michael kors outlet
jordan shoes
Louis Vuitton Canada Official Site
Abercrombie and Fitch USA Outlet Store
New Michael Kors Handbags Outlet Online
michael kors outlet
Coach Luggage Bags Outlet Sale Online
toms outlet
Michael Kors Outlet Sale Handbags Discount
ugg boots clearance

2:11 PM  
Blogger ninest123 Ninest said...

ninest123 10.16
tiffany jewelry, replica watches, jordan shoes, replica watches, michael kors outlet store, michael kors handbags, burberry outlet online, nike air max, ugg australia, cheap ugg boots, christian louboutin, christian louboutin outlet, burberry outlet online, ugg outlet, tory burch outlet online, louis vuitton outlet, cheap oakley sunglasses, louis vuitton, oakley sunglasses, tiffany and co, louis vuitton outlet, chanel handbags, kate spade outlet online, polo ralph lauren outlet, ray ban sunglasses, prada handbags, polo ralph lauren, oakley sunglasses, christian louboutin shoes, gucci handbags, michael kors outlet online, nike outlet, longchamp handbags, prada outlet, cheap ugg boots outlet, oakley vault, longchamp outlet, ray ban outlet, nike air max, nike free, louis vuitton handbags, cheap oakley sunglasses, michael kors outlet online sale, ugg boots clearance, ray ban sunglasses, longchamp outlet online, louis vuitton outlet online

12:37 PM  
Blogger ninest123 Ninest said...

longchamp, michael kors outlet online, hermes pas cher, ray ban pas cher, timberland pas cher, vans pas cher, tn pas cher, nike roshe, converse pas cher, true religion outlet, air max pas cher, nike air max, air jordan, north face, coach outlet store online, michael kors, nike free, guess pas cher, true religion jeans, louboutin, nike roshe run, burberry pas cher, kate spade outlet, new balance pas cher, mulberry uk, nike free pas cher, longchamp pas cher, true religion outlet, coach outlet, north face pas cher, true religion, nike air max, lululemon outlet online, coach purses, coach outlet, michael kors uk, air max, scarpe hogan, nike blazer pas cher, hollister uk, nike air force, sac vanessa bruno, ralph lauren uk, hollister, lacoste pas cher, michael kors canada, abercrombie and fitch, ray ban uk, ralph lauren pas cher, oakley pas cher

12:40 PM  
Blogger ninest123 Ninest said...

jimmy choo shoes, chi flat iron, bottega veneta, ralph lauren, celine handbags, giuseppe zanotti, nike air huarache, mont blanc pens, ghd, gucci, ray ban, baseball bats, converse shoes, abercrombie and fitch, louboutin, p90x workout, nike roshe, babyliss, mac cosmetics, vans outlet, north face jackets, mcm handbags, vans, nfl jerseys, new balance outlet, reebok shoes, lululemon outlet, valentino shoes, abercrombie, north face jackets, wedding dresses, instyler ionic styler, asics shoes, hollister clothing store, air max, nike air max, timberland boots, nike trainers, converse, herve leger, birkin bag, iphone case, oakley, insanity workout, hollister, ferragamo shoes, soccer shoes, longchamp, beats headphones, soccer jerseys, michael kors outlet, michael kors outlet online

12:43 PM  
Blogger ninest123 Ninest said...

links of london uk, louis vuitton pas cher, canada goose, doke gabbana outlet, moncler, ugg boots, canada goose outlet, ugg soldes, louis vuitton canada, juicy couture, swarovski jewelry, moncler outlet, michael kors outlet online, moncler, marc jacobs handbags, pandora uk, sac louis vuitton, canada goose, ugg, wedding dress, hollister canada, michael kors outlet, moncler, pandora charms, juicy couture outlet, louis vuitton uk, uggs canada, canada goose outlet, michael kors handbags, louis vuitton, replica watches, thomas sabo uk, ugg, coach outlet, moncler, montre femme, canada goose, barbour, moncler, pandora jewelry, sac lancel, canada goose pas cher, moncler, canada goose outlet, barbour jackets, karen millen, supra shoes, swarovski uk, canada goose, toms outlet, pandora jewelry, moncler outlet
ninest123 10.16

12:44 PM  

Post a Comment

<< Home